ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจิรัชยาภา ปรุรัตน์
ครูผู้สอน