ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวบุปผาชาติ หลาบผุ
ครูผู้สอน