ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายชุมพล บุตรพรม
ผู้รับใบอณุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะให้ทางโรงเรียนปรับปรุงแก้ไข
ด้านคุณครู
ด้านอาคารสถานที่
ด้านรถรับส่ง
ด้านหลักสูตร
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2011
ปรับปรุง 24/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 869610
Page Views 1133539
www.ksp.or.th/ksp2013/home/
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา กุดฆ้องชัย ฆ้องชัย
2 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม กุดฆ้องชัย ฆ้องชัย
3 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
4 โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
5 โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
6 โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
7 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย
8 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ ลำชี ฆ้องชัย 0-4389-0226
9 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา ลำชี ฆ้องชัย
10 โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม ลำชี ฆ้องชัย
11 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ลำชี ฆ้องชัย
12 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา โคกสะอาด ฆ้องชัย
13 โรงเรียนหนองเม็กวิทยา โคกสะอาด ฆ้องชัย
14 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ โคกสะอาด ฆ้องชัย 043-890002
15 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม โคกสะอาด ฆ้องชัย
16 โรงเรียนบ้านน้อยดอนข่าประชานุเคราะห์ โคกสะอาด ฆ้องชัย
17 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
18 โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
19 โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
20 โรงเรียนบ้านสีสุก โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
21 โรงเรียนบ้านคำแคน กุงเก่า ท่าคันโท
22 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม กุงเก่า ท่าคันโท 043890084
23 โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง กุงเก่า ท่าคันโท
24 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ กุงเก่า ท่าคันโท
25 โรงเรียนรุ่งรัศมีเดชาวิทย์ กุงเก่า ท่าคันโท 043-840921
26 โรงเรียนบ้านโคกกลาง กุดจิก ท่าคันโท
27 โรงเรียนบ้านแสนสุข กุดจิก ท่าคันโท
28 โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร กุดจิก ท่าคันโท
29 โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
30 โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
31 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
32 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
33 โรงเรียนมิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
34 โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท
35 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน ท่าคันโท ท่าคันโท
36 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ท่าคันโท ท่าคันโท
37 โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ท่าคันโท ท่าคันโท
38 โรงเรียนบ้านหนองแซง นาตาล ท่าคันโท
39 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย นาตาล ท่าคันโท
40 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) นาตาล ท่าคันโท
41 โรงเรียนนาตาลวิทยาคม นาตาล ท่าคันโท
42 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ยางอู้ม ท่าคันโท (043) 877238
43 โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ ยางอู้ม ท่าคันโท
44 โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข ยางอู้ม ท่าคันโท
45 โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ คลองขาม ยางตลาด
46 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร คลองขาม ยางตลาด
47 โรงเรียนบ้านดงอัคคะ คลองขาม ยางตลาด
48 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ คลองขาม ยางตลาด 0862323621
49 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด
50 โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม คลองขาม ยางตลาด
51 โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองขาม ยางตลาด
52 โรงเรียนบ้านโคกศรี คลองขาม ยางตลาด
53 โรงเรียนดอนยานางศึกษา ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด
54 โรงเรียนบ้านหนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด
55 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด
56 โรงเรียนลำปาววิทยาคม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด
57 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา นาดี ยางตลาด
58 โรงเรียนปอแดงวิทยา นาดี ยางตลาด 0833266449
59 โรงเรียนบ้านขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด
60 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม นาเชือก ยางตลาด
61 โรงเรียนโนนภักดีประชานุเคราะห์ นาเชือก ยางตลาด
62 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง นาเชือก ยางตลาด -
63 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย นาเชือก ยางตลาด
64 โรงเรียนท่าเรือวิทยา นาเชือก ยางตลาด
65 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ นาเชือก ยางตลาด
66 โรงเรียนบ้านแดงเจริญศิลป์ บัวบาน ยางตลาด
67 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน บัวบาน ยางตลาด 043890159
68 โรงเรียนคำแมดพิทยาสรรพ์ บัวบาน ยางตลาด
69 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม บัวบาน ยางตลาด
70 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร บัวบาน ยางตลาด
71 โรงเรียนโคกคำวิทยา บัวบาน ยางตลาด
72 โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล บัวบาน ยางตลาด
73 โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร บัวบาน ยางตลาด
74 โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล บัวบาน ยางตลาด
75 โรงเรียนบ้านยางตลาดใหม่(ผดุงราษฎร์วิทยา) ยางตลาด ยางตลาด
76 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ยางตลาด ยางตลาด
77 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน ยางตลาด ยางตลาด
78 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด
79 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ยางตลาด ยางตลาด
80 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม ยางตลาด ยางตลาด
81 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง ยางตลาด ยางตลาด
82 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด
83 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด
84 โรงเรียนหลักด่านวิทยา หนองอิเฒ่า ยางตลาด
85 โรงเรียนบ้านดอนกลอย(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอิเฒ่า ยางตลาด
86 โรงเรียนบ้านดงน้อย หนองอิเฒ่า ยางตลาด
87 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา หนองอิเฒ่า ยางตลาด
88 โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม หัวงัว ยางตลาด
89 โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ หัวงัว ยางตลาด
90 โรงเรียนบ้านโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี หัวงัว ยางตลาด
91 โรงเรียนบ้านลาดสระบัว หัวงัว ยางตลาด
92 โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ หัวงัว ยางตลาด
93 โรงเรียนดอนขีวิทยา(สาขาบ้านสร้างหิน) หัวนาคำ ยางตลาด
94 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา หัวนาคำ ยางตลาด
95 โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง หัวนาคำ ยางตลาด
96 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ หัวนาคำ ยางตลาด
97 โรงเรียนดงบังวิทยา หัวนาคำ ยางตลาด 043124085
98 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ หัวนาคำ ยางตลาด
99 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หัวนาคำ ยางตลาด
100 โรงเรียนยางคำวิทยา อิตื้อ ยางตลาด
101 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว อิตื้อ ยางตลาด
102 โรงเรียนดอนขีวิทยา อิตื้อ ยางตลาด
103 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม อิตื้อ ยางตลาด
104 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อุ่มเม่า ยางตลาด
105 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม อุ่มเม่า ยางตลาด
106 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา อุ่มเม่า ยางตลาด
107 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม เขาพระนอน ยางตลาด
108 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา เขาพระนอน ยางตลาด
109 โรงเรียนบ้านหนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด
110 โรงเรียนบ้านหนองเสือ เว่อ ยางตลาด
111 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เว่อ ยางตลาด 0-4389-0299
112 โรงเรียนนางามวิทยาคม โนนสูง ยางตลาด
113 โรงเรียนโนนสูงวิทยา โนนสูง ยางตลาด 043-890153
114 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม โนนสูง ยางตลาด
115 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล โนนสูง ยางตลาด
116 โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา โนนสูง ยางตลาด 043-890152
117 โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง โนนสูง ยางตลาด
118 โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ดงมูล หนองกุงศรี
119 โรงเรียนคำขามวิทยา ดงมูล หนองกุงศรี
120 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร ดงมูล หนองกุงศรี
121 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ดงมูล หนองกุงศรี
122 โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี ดงมูล หนองกุงศรี
123 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล หนองกุงศรี
124 โรงเรียนหนองแข้วิทยา ดงมูล หนองกุงศรี
125 โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน หนองกุงศรี
126 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ลำหนองแสน หนองกุงศรี
127 โรงเรียนอนุบาลอุดมพร ลำหนองแสน หนองกุงศรี
128 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี 043881619
129 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม หนองกุงศรี หนองกุงศรี
130 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองกุงศรี หนองกุงศรี
131 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา หนองกุงศรี หนองกุงศรี
132 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร หนองกุงศรี หนองกุงศรี
133 โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล หนองกุงศรี หนองกุงศรี
134 โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี 043-881283
135 โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา หนองบัว หนองกุงศรี
136 โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง หนองบัว หนองกุงศรี
137 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ หนองบัว หนองกุงศรี
138 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ หนองบัว หนองกุงศรี
139 โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี) หนองบัว หนองกุงศรี
140 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ หนองบัว หนองกุงศรี
141 โรงเรียนไชยวารวิทยาคม หนองบัว หนองกุงศรี
142 โรงเรียนนาบงวิทยา หนองสรวง หนองกุงศรี
143 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี
144 โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ หนองสรวง หนองกุงศรี
145 โรงเรียนคำโองวิทยา หนองสรวง หนองกุงศรี
146 โรงเรียนหนองบัวชุม หนองหิน หนองกุงศรี
147 โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา หนองหิน หนองกุงศรี 043-894248
148 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร หนองหิน หนองกุงศรี
149 โรงเรียนสว่างศรีโคกคึม หนองหิน หนองกุงศรี
150 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม หนองใหญ่ หนองกุงศรี
151 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองใหญ่ หนองกุงศรี
152 โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา หนองใหญ่ หนองกุงศรี
153 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี -
154 โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทยา หนองใหญ่ หนองกุงศรี
155 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ หนองใหญ่ หนองกุงศรี
156 โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ เสาเล้า หนองกุงศรี
157 โรงเรียนสว่างกิจวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี
158 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี
159 โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี
160 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี
161 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา เสาเล้า หนองกุงศรี
162 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เสาเล้า หนองกุงศรี
163 โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา(สาขาคำน้อย) เสาเล้า หนองกุงศรี
164 โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี 043814392
165 โรงเรียนโคกเครือวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี
166 โรงเรียนบ้านนางาม โคกเครือ หนองกุงศรี
167 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม โคกเครือ หนองกุงศรี
168 โรงเรียนหนองโนวิทยา โคกเครือ หนองกุงศรี
169 โรงเรียนประชารัฐศึกษา โคกเครือ หนองกุงศรี
170 โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ กุดโดน ห้วยเม็ก 043-890251
171 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ กุดโดน ห้วยเม็ก
172 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม กุดโดน ห้วยเม็ก (043) 889329
173 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม กุดโดน ห้วยเม็ก 043890250 , 0868639276
174 โรงเรียนหนองแวงม่วง กุดโดน ห้วยเม็ก
175 โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
176 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
177 โรงเรียนป่าหวายศึกษา คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
178 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
179 โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก
180 โรงเรียนกิตติรวี คำใหญ่ ห้วยเม็ก
181 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นเบบ โรงเรียนคำใหญ่วิทยา คำใหญ่ ห้วยเม็ก -
182 โรงเรียนบ้านชัยศรี คำใหญ่ ห้วยเม็ก
183 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คำใหญ่ ห้วยเม็ก
184 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ คำใหญ่ ห้วยเม็ก
185 โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม ทรายทอง ห้วยเม็ก
186 โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก ทรายทอง ห้วยเม็ก
187 โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ บึงนาเรียง ห้วยเม็ก
188 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม บึงนาเรียง ห้วยเม็ก
189 โรงเรียนยางเนียมพัฒนา บึงนาเรียง ห้วยเม็ก
190 โรงเรียนหนองแสงวิทยา บึงนาเรียง ห้วยเม็ก 0857525544
191 โรงเรียนพิมูลวิทยา พิมูล ห้วยเม็ก
192 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก
193 โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม พิมูล ห้วยเม็ก 04388228
194 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา หัวหิน ห้วยเม็ก
195 โรงเรียนหนองโนวิทยาคม หัวหิน ห้วยเม็ก
196 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย หัวหิน ห้วยเม็ก
197 โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ หัวหิน ห้วยเม็ก
198 โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง หัวหิน ห้วยเม็ก
199 โรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
200 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
201 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
202 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 043840291
203 โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
204 โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก (043) 889098
205 โรงเรียนเนินลาดวิทยา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
206 โรงเรียนหัวดงวิทยา ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
207 โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม โนนสะอาด ห้วยเม็ก 043-890258
208 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย โนนสะอาด ห้วยเม็ก 043890257