ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นกฤษณา

อักษรย่อ  : ช.พ.
 
สีประจำโรงเรียน : สีชมพู - สีขาว
 
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนน้อม ความรัก ความห่วงใย พัฒนาความพร้อมให้ลูกศิษย์เต็มศักยภาพ
สีขาว  หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ความยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม นำสู่ความสำเร็จ