ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์เรียนออนไลน์ระดับชั้น อนุบาล ถึง มัธยม (อ่าน 83) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 350) 30 มี.ค. 62
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ นานาชาติ (อ่าน 384) 31 ม.ค. 62
ยินดีกับนักเรียนคนเก่ง (อ่าน 570) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 624) 30 มี.ค. 61
รับสมัครครู เพิ่มเติม (อ่าน 665) 28 มี.ค. 61
รับสมัครครู (อ่าน 465) 14 มี.ค. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 429) 10 ต.ค. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o (อ่าน 411) 04 ส.ค. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o โรงเรียนอนุบาลชุลีพร (อ่าน 429) 13 มิ.ย. 60
รับบัญฑิตน้อย มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 418) 13 มี.ค. 60
ประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนธนาคาร (อ่าน 269) 11 มี.ค. 60
กิจกรรมสู่ขวัญ วันอำลำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 359) 11 มี.ค. 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ณ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร (อ่าน 261) 05 มี.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 305) 21 ก.พ. 60
วงดุริยางค์ เมโลเดียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชุลีพร (อ่าน 291) 15 ก.พ. 60
กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เนื่องในวันมาฆบูชา (อ่าน 279) 10 ก.พ. 60
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลชุลีพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 319) 19 ม.ค. 60
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 380) 14 ธ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 351) 31 ต.ค. 59
ด่วน ! รับสมัครครูดนตรี 1 อัตรา (อ่าน 708) 30 มี.ค. 59
แก้ผลการเรียน 0 , ร นักเรียนมัธยม ๑ และ ๒ (อ่าน 627) 24 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่องรับนมโรงเรียน (อ่าน 533) 24 มี.ค. 59
สอบเข้าเรียนระดับมัธยมปีที่ ๑ (ม.๑) (อ่าน 548) 24 มี.ค. 59
ประกาศ เปิดสอนดนตรี(คีร์บอร์ด เปียโน) ช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 569) 16 มี.ค. 59
เปิดสอนว่ายน้ำ (ช่วงปิดภาคเรียน) (อ่าน 1033) 06 มี.ค. 59
การรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประถมปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 (อ่าน 947) 18 ก.พ. 59
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 (อ่าน 708) 28 ม.ค. 59
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร (อ่าน 752) 28 ม.ค. 59
พยากรอากาศ วันนี้ (อ่าน 590) 26 ม.ค. 59
ข่าวการศึกษา (อ่าน 451) 26 ม.ค. 59
เว็บ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์เขต 2 (อ่าน 903) 26 ม.ค. 59
` วันอาสาฬหบูชา (อ่าน 1685) 28 ก.ค. 58
ประกาศ เปิดเรียนปีการศึกษาที่ 1/2557 (อ่าน 750) 03 พ.ค. 57
ประกาศ แก้ 0 นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 729) 19 มี.ค. 57
เปิดสอนว่ายน้ำ (ช่วงปิดภาคเรียน) (อ่าน 1446) 18 มี.ค. 57
` รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 (อ่าน 639) 11 มี.ค. 57
` สอบ Pre onet ป.6 และ ม.3 (อ่าน 2404) 20 ม.ค. 57
` มหกรรมการแข่งขันทักษทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน (อ่าน 790) 20 ม.ค. 57
` ประกาศแจ้งการหยุดเรียน (อ่าน 783) 20 ม.ค. 57