ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรและตัวชี้วัด
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,15:25   อ่าน 263 ครั้ง